Pezinské kultúrne centrum
Pezinské kultúrne centrum
 • Identifikačné údaje

  Názov:Pezinské kultúrne centrum
  Sídlo: Holubyho 42, 902 01, Pezinok
 • Kontakt:

  tel.: 033/641 20 93, 39 33
  fax: 033/641 39 49
 • Riaditeľka:

  Ing. Ingrid Noskovičová
 • Webka:

  www.kcpezinok.sk
  www.kinopezinok.sk

Pezinské kultúrne centrum je príspevkovou organizáciou mesta Pezinok. Mesto ho zriadilo za účelom uspokojovania kultúrnych potrieb svojich občanov. V rámci tohto organizuje kultúrne podujatia a aktivity. V Kultúrnom centre sa konajú rôzne súťaže, prehliadky, festivaly, výchovno-vzdelávacie akcie, kultúrno-spoločenské a iné podujatia. Ponúka kinosálu s kapacitou 425 miest, v ktorej je ročne premietnutých viac ako 200 filmov.

Show Buttons
Hide Buttons